* TSUKIAKARI NO MACHI * 1983/SHANGHAI-TAKKYUDAN/SV*FLASH